Sri Venkata Krishna Kshetra Temple
HOMAS
SPECIAL POOJAS
SPECIAL POOJAS AT TEMPLE
SAMSKARAS
SHANTHI HOMAS
SHRAADDA
HOMAS
Mruthyunjaya Homa $201 $251 $501Clickhere
Dhanwantari Homa $201 $251 $501Click here
 Ayushya Homa $201 $201 $501Click here
Ganapati Homa $201 $201 $501Click here
Laxmi Narasimha Homa $201 $201 $501Click here
Durga Homa  $201$251  $501Click here
Pavamana Homa $301 $401 $1,008Click here
Laxmi Hrudaya Homa $201 $251 $501Click here
Sudarshana Homa$301 $351$501Click here
Chandika Homa $401$501 $1,008Click here
SPECIAL POOJAS
PoojaAt Temple At Home Outside City Items Needed
Gruha Pravesham N/A $201 $1,008Click here
 Gruha Pravesham (Special) N/A $351 $1,008Click here
 Gruhapravesha Pooja and Satyanarayana Pooja  N/A  $301 $1,008Click here
 Sri Sathyanarayana Pooja $175 $201 $501Click here
Ganapati Homa and Satyanarayana Pooja  $251 $301 $501Click here
 Durga Namaskara / Bhagavathi Seva  $351 $401 $1,008Click here
 Vayu Stuthi Purashcharane for Anjaneya $201 $251 $501Pls call temple
 Swayamvara Parwathi Pooja / Japam  $251 $301 $501Click here
 Shani Kalpokta Pooja $108 $151 $501Pls call temple
 Navagraha Pooja $108 $151 $501 Click here
 Dhanalaxmi Pooja $108$201  $501Click here
 Bhoomi Pooja / Ground Breaking Ceremony N/A $201 $501Click here
 Ashlesha Bali  $301 $401 $1,008Click here
SPECIAL POOJAS AT TEMPLE
Pooja At TempleAt Home  Outside CityItems Needed
 Archana  $25 N/A N/AClick here
 Car Pooja $40 $108 N/AClick here
 Vadamala Seva for Sri Anjaneya $108 N/A N/AClick here
 Venkateshwara Abhishekam (Every Saturday) $75 N/A N/AClick here
 Ekadasa Rudra Abhishekam $251  $351  $501 Pls call temple
 Rudra Abhishekam (Individual)$175 $225 $501Click here
 Rudra Abhishekam (Every Monday) $51 N/A N/AClick here
 Sathyanarayana Pooja (Every Poornima)
 $51  N/A  N/AClick here
 Srinivasa Kalyana Utsavam  $501 ( Prayer hall )
1,008 ( SVK hall stage)
$1,008$1,501 Pls call temple
 Anna Dana  $108 N/A N/AClick here
 Navagraha Japam (Per 1000) $151 N/A N/A Pls call temple 
 Nakshatra Japam (Per 1000) $151 N/A N/A Pls call temple 
Ranga Pooja $151 N/A N/AClick here
 Durga Sapthashathi Parayanam  $151 $201 N/A Pls call temple 
 SankashtaHara Chaturthi Pooja / Homa $108 N/A N/A  Pls call temple
  Tottilu / Cradle Krishna Pooja $51 N/A N/A Pls call temple 
Sarva Seva - Udayaastamana Seva $501 N/A N/A Pls call temple 
SAMSKARAS
Pooja At TempleAt Home Outside City Items Needed
 Wedding $501 ( Prayer hall )
1,501 ( SVK hall )
 $2,001 $2,501Click here
 Engagement (Lagna Nishchaya)  $251 ( Prayer hall )
$751 ( SVK hall )
$501 $1,008Click here
 Upanayanam $351 ( Prayer hall )
$751 ( SVK hall )
 $751 $1,008Click here
 Seemantham $201 $251 $501Click here
 Namakaranam $125 $175 $251Click here
 Punyaha Vachana and Namakarana  $175 $201 $251Click here
 Punyaha Vachana $108 $151 $201Click here
 Annaprashana $125 $151 $251 Click here
 Chowla Karma $108 $151 $251Click here
 Aksharabhyasa (Vidyarambha)  $108 $151 $251Click here
SHANTHI HOMAS
PoojaAt Temple At Home  Outside City Items Needed
Navagraha Shanthi Homa $201$251 $501Click here
Vastu Shanthi N/A$201$501Click here
Shashtyabdhi Shanthi $201$251$501Click here
Kuja-Rahu Sandhi Shanthi $201$251$501Click here
Rahu-Bruhaspathi Sandhi Shanthi$201$251$501Click here
Shukra-Adithya Sandhi Shanthi $201$251$501Click here
Shani Shanthi $201$251$501Click here
KalhaSarpa Shanthi $201$251$501Click here
Janma Nakshatra Shanthi$201$251$501Click here
SHRAADDA
Shraadda   At TempleAt Home Outside CityItems Needed
Shraddam (Pinda Pradana) $151  $201 $501Click here
S ankalpa Shraddam (Hiranya Shradda) $51  $151 $251Pls call temple