Sri Venkata Krishna Kshetra Temple

Live Streaming

Mahanyasa Purvaka Ekadashavaara Rudrabhisheka

Sri Dhanalakshmi Pooja

Durga Namaskara Pooja / Bhagavathi Seva

Sri Srinivasa Kalyana Utsava

Sri Seetha Rama Kalyana Utsava

Sri Subrahmanya Swami Kalyana Utsava


Shiva Parvathi Kalyana Utsava